حامد زمانی

  • قصــــه تلخ است چه تلخ است! بگــویم یا نه؟ / صبرتان می‌رود از دست! بگـــویم یا نه؟/ قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد / کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد/ آتش فتنه

    ...
  • موزیک ویدئوی «عمار داره این خاک» با صدای حامد زمانی تهیه شده در تلویزیون اینترنتی نصر با همکاری گروه فرهنگی هنری دلصدا می باشد.کارگردان این ویدئو را برادران بوشهری برعهده

    ...
  • مرگ مساوی آمریکا...

  • قطعه محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم  با صدای حامد زمانی که  به زبان های فارسی و عربی و انگلیسی می باشد ُ  در مصلی امام خمینی  در جمع ۶ هزار نیروی بسیجی و پانصد

    ...