ملازمان حرم

مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد می پردازد.

در این مجموعه خشاب فرهنگی فایل های تصویری این مستندها را با کیفیت متوسط و بالا تقدیم حضورتان می کند.

با تشکر از نصر تی وی

 

 

ردیف عنوان لینک دریافت
1

ملازمان حرم قسمت اول - شهید مدافع حرم هادی باغبانی

به روایت سرکار خانم مریم مهدی پور همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
2

ملازمان حرم قسمت دوم - زندگی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی

 به روایت همسر محترمشان

ملازمان حرم - شهید مهدی نوروزی 

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
3

ملازمان حرم قسمت سوم - زندگی شهید مدافع حرم حسن غفاری

 به روایت همسر محترمشان

ملازمان حرم - شهید حسن غفاری 

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
4

ملازمان حرم قسمت چهارم - زندگی شهید مدافع حرم  محرم ترک

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
5

ملازمان حرم قسمت پنجم - زندگی شهید مدافع حرم علی یزدانی

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
6

ملازمان حرم قسمت ششم - زندگی شهید افغانستانی مدافع حرم  حسین براتی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
7

ملازمان حرم قسمت هفتم - زندگی شهید مدافع حرم علی اصغر شیردل

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
8

ملازمان حرم قسمت هشتم - زندگی شهید مدافع حرم  مصطفی بختی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
9

ملازمان حرم قسمت نهم - زندگی شهید مدافع حرم علیرضا نوری

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
10

ملازمان حرم قسمت دهم - زندگی شهید مدافع حرم  روح الله قربانی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
11

ملازمان حرم قسمت یازدهم - زندگی شهید مدافع حرم محمدحسین مرادی

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
12

ملازمان حرم قسمت دوازدهم - زندگی شهید مدافع حرم  سید اسماعیل سیرت نیاء

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
13

ملازمان حرم قسمت سیزدهم - زندگی شهید مدافع حرم مصطفی صدر زاده

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
14

ملازمان حرم قسمت چهاردهم - زندگی شهید  مدافع حرم حمیدسیاهکالی مرادی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
15

ملازمان حرم قسمت پانزدهم - زندگی شهید لبنانی مدافع حرم  ابو عیسی

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
16

ملازمان حرم قسمت شانزدهم - زندگی شهید مدافع حرم سیدمهدی موسوی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
17

ملازمان حرم قسمت هفدهم - زندگی شهید افغانستانی مدافع حرم مرتضی خدادادی

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
18

ملازمان حرم قسمت هجدهم - زندگی شهید مدافع حرم امین کریمی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
19

ملازمان حرم قسمت نوزدهم - زندگی شهید مدافع حرم عبدالحمید سالاری

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
20

ملازمان حرم قسمت بیستم - زندگی شهید لبنانی مدافع حرم غازی علی ضاوی (دانیال)

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
21

ملازمان حرم قسمت بیست ویکم - زندگی شهید مدافع حرم محمدمهدی مالامیری

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
22

ملازمان حرم قسمت بیست و دوم - زندگی شهید مدافع حرم سیدمحمدحسین میردوستی

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
23

ملازمان حرم قسمت بیست وسوم - زندگی شهید مدافع حرم محمد استحکامی

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
24

ملازمان حرم قسمت بیست و چهارم - زندگی شهید مدافع حرم  عبدالصالح زارع

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
25

ملازمان حرم قسمت پنجم - زندگی شهید مدافع حرم میثم نجفی

 به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا
26

ملازمان حرم قسمت بیست و ششم - زندگی شهید مدافع حرم محمداینانلو

به روایت همسر محترمشان

دانلود با کیفیت متوسط دانلود با کیفیت بالا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد