خشاب یک مجموعه خودجوش فرهنگی  می باشد و  با حمایت کاربران خود به حیاتش ادامه می دهد.

بخشی از رسالت خشاب فرهنگی به شرح ذیل می باشد:

تولید و توسعه ابزارهای جهاد فرهنگی - آموزش و توسعه مهارت های مجاهدان جنگ نرم -  جذب و سازماندهی  و نیروسازی مجاهدان جهاد فرهنگی - کمک به تبیین نقشه راه جهاد فرهنگی با تشکیل اتاق های فکر - آینده پژوهی و آینده نگری در زمینه تهدیدات و تهاجم در عرصه جنگ نرم و ...

 

مالی

 

 حمایت های مالی شما صرف هزینه های جاری سایت و تولید محتوای رایگان برای کاربران می گردد.

 

 10000 تومان  5000 تومان  2000 تومان
   

 

 

 

درج لینک

می توانید با درج لینک ، لوگو و یا بنر خشاب فرهنگی در سایت یا وبلاگ خود در معرفی خشاب سهیم باشید.

  

همکاری

 

همه دوستان و همراهان خشاب فرهنگی می توانند با ارسال مهمات(محتوا) خود در بهبود محتواهای خشاب همگام باشند.