باسلام مجوعه ای را که تقدیم حضور تان می کنیم اثراستاد گودرزی است که درخشاب فرهنگی- پایگاه تولیدوتوسعه ابزار جهاد فرهنگی به باز نشر رسیده است.

 

تصویرسازی چهره 

دانلودفایل مجموعه تصویرسازی چهره

خشاب فرهنگی - پایگاه تولیدوتوسعه ابزارجهادفرهنگی

kheshab.net

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند